Posted on

วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ ขอขอบพระคุณท่านบวรสิน นิยมตรง (ผู้อำนวยการเขตบางบอน) ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดห้องปฏิบัติการสาขาวิชาชีพ