พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี2561

ยินดีต้อนรับนักเรียนใหม่ และนักเรียนปัจจุบันทุกท่าน 📣 #เปิดภาคเรียน2562

กราบอาราธนาพระคุณเจ้าสมเด็จพระวันรัต ถ่ายภาพเพื่อเป็นเกียรติและสิริมงคลกับเจ้าภาพ คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ

ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการ และผู้บริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ (สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ATC) ที่ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ เข้าร่วมงานพิธีมอบเกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่นและครูดีเด่นสถานศึกษา ณ สโมสรกรมการขนส่งทหารบก และร่วมแสดงความยินดีกับ อ.กิตติพงษ์ เอื้อพิพัฒนากูล (รักษาการผู้อำนวยการ) และ อ.ทิพวัลย์ มาลยมณฑล (ครูผู้สอน)พิธีมอบเกียรติบัต

งานรวมพลังน้ำใจ ทำความดี TTB ปี 3

ขอแสดงความชื่นชมแก่นักเรียนเป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ เข้าแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านการบัญชี (UTCC Accounting Competition 2018)

วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ ขอขอบพระคุณท่านบวรสิน นิยมตรง (ผู้อำนวยการเขตบางบอน) ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดห้องปฏิบัติการสาขาวิชาชีพ